Gabinet Kardiologiczny Białystok | Małgorzata Chlabicz

Specjalista kardiolog

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskałam w 2000r. Staż podyplomowy odbywałam w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W latach 2003-2007 pracowałam jako lekarz rezydent w dziedzinie medycyny rodzinnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W 2007r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej. W 2007r. odbyłam staż zagraniczny w ramach projektu Leonardo da Vinci Project w University of Sheffield, Wielka Brytania. W latach 2008-2013 pracowałam jak lekarz rezydent w dziedzinie kardiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W 2011r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Stosowanie antybiotyków w lecznictwie ambulatoryjnym w Polsce w latach 2004-2008”. Od 2013r. do 2018r. pracowałam w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku jako lekarz rezydent, a następnie po uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie kardiologii jako starszy asystent. Specjalizację w dziedzinie kardiologii uzyskałam w 2015r. Aktualnie pracuję w Klinice Kardiologii Inwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2023r. uzyskałam tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Metody i implikacje oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej”.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalizuje się w udzielaniu konsultacji kardiologicznych, diagnostyki kardiologicznej (echokardiografii – ECHO serca, monitorowania EKG za pomocą metody Holtera- Holter EKG, monitorowania ciśnienia tętniczego za pomocą metody Holtera – Holter RR) oraz kontroli wszystkich urządzeń wszczepialnych (IPG, ICD, CRT-P, CRT-D). W zakresie szpitalnej opieki specjalizuję się w intensywnej opiece kardiologicznej, echokardiografii oraz implantacji układów stymulujących serce (IPG, ICD). Posiadam certyfikaty EHRA Certified Cardiac Device Specialist level 2 oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Operator elektroterapii w zakresie PM, ICD.

Jestem uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów z zakresu kardiologii. Od wielu lat biorę udział w najważniejszych kongresach w kraju i za granicą. Jestem również członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology.

dr hab. n.med. Małgorzata Chlabicz