Gabinet Kardiologiczny Białystok | Małgorzata Chlabicz

Niewydolność serca

Niewydolność serca to choroba, w której dochodzi do zaburzenia zdolności serca do pompowania krwi i do utrzymania przepływu krwi dostosowanego do potrzeb organizmu. Choroba ta jest następstwem uszkodzenia mięśnia sercowego, najczęściej wskutek choroby wieńcowej. Ale są i inne przyczyny:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • schorzenia lub uszkodzenie zastawek,
 • kardiomiopatie, czyli choroby samego mięśnia sercowego,
 • migotanie przedsionków,
 • wrodzone lub nabyte wady serca,
 • zakażenie zastawek serca lub mięśnia sercowego.

Objawy niewydolności serca to: ciągłe uczucie zmęczenia, pogorszenie tolerancji wysiłku (np. duszność podczas wchodzenia po schodach, duszności podczas wysiłku), obrzęki kostek, senność po jedzeniu, nocny kaszel.

U chorego z niewydolnością serca należy wykonać:

 • badanie EKG spoczynkowe
 • RTG klatki piersiowej
 • badanie ECHO serca
 • rezonans magnetyczny serca
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • morfologia krwi obwodowej
 • stężenie w surowicy krwi sodu i potasu
 • stężenie w surowicy krwi glukozy
 • stężenie w surowicy krwi kreatyniny
 • profil lipidowy (cholesterol całkowity, frakcja LDL, frakcja HDL, trójglicerydy).