Gabinet Kardiologiczny Białystok | Małgorzata Chlabicz

Wizyta


Jak przygotować się do wizyty kardiologicznej

  1. Zgłosić się na minimum15 minut przed ustaloną godziną wizyty.
  2. Na pierwszej wizycie mieć przy sobie dowód osobisty celem Państwa zarejestrowania.
  3. Mieć przy sobie wszystkie posiadane dowody leczenia (wyniki badań laboratoryjnych, zapisy EKG, wyniki badań echokardiograficznych, karty informacyjne, zdjęcia lub płyty z zapisem RTG, USG, tomografii komputerowych itp. wraz z ich opisem). Ułatwi to ocenę Państwa stanu zdrowia, stopnia zaawansowania choroby jak również efektów wcześniejszego leczenia i pozwoli na szybsze postawienie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia bądź udzielenie dalszych zaleceń.
  4. Przynieść ze sobą spis wszystkich obecnie stosowanych leków wraz z podaniem nazwy leku, dawki oraz dawkowania, lub ewentualnie przynieść opakowania po lekach.
  5. Jeżeli będą chcieli Państwo mieć wystawioną receptę refundowaną lub ryczałtowaną (pod warunkiem, że będzie przysługiwać Państwu taka forma wystawienia recepty dla określonego leku w określonej jednostce chorobowej) to konieczne jest przedstawienie przez Państwo lekarzowi dowodu ważności ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja ubezpieczeniowa, czy legitymacja emeryta/rencisty).