Gabinet Kardiologiczny Białystok | Małgorzata Chlabicz

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (HA – Hypertensio arterialis), zwane inaczej chorobą nadciśnieniową bądź hipertensją, jest przewlekłym schorzeniem układu krążenia, które charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, przekraczającym górną granicę wartości uznanych za prawidłowe (powyżej 140/90 mmHg) i obserwowanym co najmniej w dwóch pomiarach wykonyawanych podaczs przynajmniej dwóch wizyt lekarskich. Pomiar ciśnienie tętniczego powinno się wykonywać conajmniej raz w roku u wszystkich osób dorosłych, niezależnie od wcześniejszych wartości siśnienia tętniczego.

U każdego chorego z nadciśnieniem tętniczym należy wykonać:

  • morfologia krwi obwodowej
  • stężenie w surowicy krwi sodu i potasu
  • stężenie w surowicy krwi glukozy
  • stężenie w surowicy krwi kreatyniny
  • profil lipidowy (cholesterol całkowity, frakcja LDL, frakcja HDL, trójglicerydy)
  • badanie ogólne moczu
  • badanie EKG
  • badanie ECHO serca
  • USG jamy brzusznej
  • USG Doppler tętnic nerkowych.